Protein sequence
>fh08980  899 aa
VPAVGGTFADGAMGEAEKFHYIYSCDLDINVQLKIGSLEGKREQKSYKAVLEDPMLKFSG
LYQETCSDLYVTCQVFAEGKPLALPVRTSYKAFSTRWNWNEWLKLPVKYPDLPRNAQVAL
TIWDVYGPGKAVPVGGTTVSLFGKYGMFRQGMHDLKVWPNVEADGSEPTKTPGRTSSTLS
EDQMSRLAKLTKAHRQGHMVKVDWLDRLTFREIEMINESEKRSSNFMYLMVEFRCVKCDD
KEYGIVYYEKDGDESSPILTSFELVKVPDPQMSMENLVESKHHKLARSLRSGPSDHDLKP
NAATRDQLNIIVSYPPTKQLTYEEQDLVWKFRYYLTNQEKALTKFLKCVNWDLPQEAKQA
LELLGKWKPMDVEDSLELLSSHYTNPTVRRYAVARLRQADDEDLLMYLLQLVQALKYENF
DDIKNGLEPTKKDSQSSVSENVSNSGINSAEIDSSQIITSPLPSVSSPPPASKTKEVPDG
ENLEQDLCTFLISRACKNSTLANYLYWYVIVECEDQDTQQRDPKTHEMYLNVMRRFSQAL
LKGDKSVRVMRSLLAAQQTFVDRLVHLMKAVQRESGNRKKKNERLQALLGDNEKMNLSDV
ELIPLPLEPQVKIRGIIPETATLFKSALMPAQLFFKTEDGGKYPVIFKHGDDLRQDQLIL
QIISLMDKLLRKENLDLKLTPYKVLATSTKHGFMQFIQSVPVAEVLDTEGSIQNFFRKYA
PSENGPNGISAEVMDTYVKSCAGYCVITYILGVGDRHLDNLLLTKTGKLFHIDFGYILGR
DPKPLPPPMKLNKEMVEGMGGTQSEQYQEFRKQCYTAFLHLRRYSNLILNLFSLMVDANI
PDIALEPDKTVKKVQDKFRLDLSDEEAVHYMQSLIDESVHALFAAVVEQIHKFAQYWRK